نام: محمد نقی

نام خانوادگی: صالحی

سمت:مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان

سابقه کار:

رزومه کاری:

 

تلفن تماس: 6 - 33461115  داخلی : 15