نام: سعید      

نام خانوادگی: سلیمی

سمت: مسوول روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان

سابقه کار: 3 سال

رزومه کاری:

تلفن تماس: 6 - 33461115  داخلی :